Avias View
Avias Home

Avias Home

Ứng dụng công nghệ thực tế ảo

Cuộc cách mạng của ngành bất động sản, kiến trúc, du lịch, dịch vụ

Nhờ việc áp dụng công nghệ Virtual Reality , Avias Home là dịch vụ tạo tour tham quan thực tế ảo tạo trải nghiệm như đang xem trực tiếp cho người dùng.

  • Category : Digital Marketing / Quản lý truyền thông / Thiết kế Website / Xây dựng thương hiệu
  • Date : July 22, 2018
  • Khách hàng : Avias Ltd.
  • Website : http://aviasview.com
Xem Website
LIÊN HỆ